Zarejestruj się już dziś i rozwiązuj zadania matematyczne!

Koniec z pisemnymi konkursami na rozwiązanie których masz tylko 60 minut. Bierz udział w konkursie gdzie i kiedy chcesz!
Masz czas wolny i chcesz go dobrze spożytkować?

Dołącz do naszego serwisu i rozwiązuj zadania matematyczne oraz rywalizuj z pozostałymi użytkownikami w konkursie za darmo!
Masz pomysł na ciekawe zadanie matematyczne?

Chcesz aby zostało dodane do naszego serwisu? Wyślij jego propozycje tym formularzem, a otrzymasz dodatkowego plusika!
Sprawdź sam
Zarejestruj się
Pole figury(2)
Oblicz pole figury ograniczonej przez krzywe y=sin x i y= cos x, zawierającej kawałek osi...


Bok trójkąta
Mając długość a=14 jednego z boków trójkąta i pole S=20 wyznacz długość jednego z...

Odcinek
Dany jest odcinek AB o długości 24. Na odcinku AB znajdź taki punkt M, aby suma pól kwadratu...

Równloegłobok
Oblicz pole równoległoboku, którego długości dwóch boków są równe 13 i 32, a kąt...

Urna
W urnie znajduje się n kul, z których 4 są czarne. Jaka musi być liczba kul w urnie,...